12/03/2015

Hàng ngàn nhân viên di trú Úc bước vào cuộc sát hạch văn hóa tổ chức

Mới đây, 8.500 nhân viên của Bộ Di trú Úc đã nhận được yêu cầu hoàn tất quy trình đánh giá “tính thích hợp với tổ chức” nếu họ muốn tiếp tục làm việc tại Bộ Quốc tịch và Bảo vệ biên giới Úc, đơn vị mới thành lập từ việc sát nhập giữa cơ quan Di trú và Hải quan.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

(*Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối)

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính