Tuyển dụng

“Người tốt có những giá trị và đạo đức tốt.
Doanh nghiệp tốt có con người tốt, đối tác tốt và những khách hàng tốt.”

-Trần Văn Tỉnh-
Nhà sáng lập IMM Group
Tuyển dụng IMM GRoup

Danh sách công việc tuyển dụng

Danh sách các công việc đang tuyển dụng tại IMM Group và các công ty thành viên liên đới

  • Tình trạng: Tuyển gấp
  • Ngày đăng:29/04/2022
  • Mã Tuyển dụng: #60268

Senior Consultant

  • Senior Consultant
  • IMM Group Hồ Chí Minh,
  • Toàn thời gian - Full-time
Mức Lương:

Nộp ứng tuyển & liên hệ

Ứng viên có thể nộp CV + Portfolio đến IMM qua các hình thức sau:

  • Qua email: 

Jenny.tran@immgroup.com 

Vui lòng đặt tiêu đề: “Vị trí ứng tuyển_Họ và tên”

  • Form ứng tuyển trực tuyến IMM Group:

Điền form dưới đây. Bộ phận nhân sự sẽ xem xét hồ sơ và phản hồi bạn chậm nhất sau 5 ngày làm việc.

    Nộp hồ sơ ứng tuyển tại đây