11/03/2015

Những đổi mới của chương trình kỹ năng kinh doanh

Chương trình Kỹ năng kinh doanh (Business Skills Program) đã được thay thế bởi chương trình Đầu tư và đổi mới kinh doanh kể từ ngày 1/7/2012. Chương trình Đầu tư và đổi mới kinh doanh đã đưa ra những sửa đổi quan trọng dựa trên các đề xuất trong cuộc đánh giá toàn diện chương trình Kỹ năng kinh doanh vào năm 2011.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

(*Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối)

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính