10/04/2015

Tạm ngưng chỉ định Thị thực Đầu tư trọng yếu (SIV)

Chương trình nhập cư Úc diện Đầu tư trọng yếu (The Significant Investor visa – SIV) được thiết kế nhằm gia tăng vốn đầu tư vào Úc, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc dân và tăng hiệu quả cạnh tranh trong việc thu hút các nhà đầu tư có tài sản lớn đang tìm kiếm cơ hội định cư tại Úc.

12/03/2015

Nhà đầu tư có thêm nhiều cơ hội định cư Úc

Trong ngày 14 tháng 10 vừa qua, Chính phủ Úc đã công bố những thay đổi trong việc cấp phát thị thực đầu tư nhằm tăng cường sức hấp dẫn của chương trình di dân thương mại Úc. Thông báo này được đưa ra sau khi các quan chức xem xét lại toàn bộ chương trình, đặc biệt là diện doanh nhân, đầu tư.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

(*Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối)

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính