12/03/2015

Nhà đầu tư có thêm nhiều cơ hội định cư Úc

Trong ngày 14 tháng 10 vừa qua, Chính phủ Úc đã công bố những thay đổi trong việc cấp phát thị thực đầu tư nhằm tăng cường sức hấp dẫn của chương trình di dân thương mại Úc. Thông báo này được đưa ra sau khi các quan chức xem xét lại toàn bộ chương trình, đặc biệt là diện doanh nhân, đầu tư.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

(*Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối)

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính