11/03/2015

Quy trình xử lí ưu tiên mới có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9 năm 2009

Bộ trưởng Bộ nhập cư và quốc tịch, thượng nghị sỹ Chris Evans đã thiết lập thứ tự ưu tiên thụ lý mới cho các thị thực tay nghề nhất định. Những thay đổi này được đưa ra nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngành công nghiệp đang cần các kỹ năng tay nghề

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính