18/07/2019

Tầm quan trọng của ngày ưu tiên EB-5

Khi có kế hoạch định cư Mỹ với chương trình đầu tư EB-5, nhà đầu tư cần lưu ý về ngày ưu tiên EB-5. Đây là ngày nộp hồ sơ I-526, một mốc thời gian rất quan trọng. Nó không thật sự ảnh hưởng đến thời gian chờ được chấp thuận I-526 nhưng quyết định thời gian nhận visa EB-5

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính