19/06/2017

Giấy phép lao động tại Síp

Đơn xin cấp phép nhập cảnh và giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Síp phải được công ty tuyển dụng nộp tới Cục Đăng ký Dân sự và Di trú, thông qua Chi cục Nước ngoài và Di trú tại sở Cảnh sát với điều kiện người lao động nước ngoài đang không ở Síp.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại