03/07/2015

Ngày cắt giảm hồ sơ EB-5 cho Trung Quốc được dời đến 1/9/2013

Bảng tin thị thực tháng 7 của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) đã mang đến một tin vui cho giới đầu tư Trung Quốc, đó là ngày cắt giảm hồ sơ EB-5 của Trung Quốc sẽ được dời lên 4 tháng so với thông báo trước, tức là các hồ sơ đã gửi trước ngày 1/9/2013 vẫn có cơ hội được thụ lý trong đợt này.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

(*Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối)

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính