03/07/2015

Ngày cắt giảm hồ sơ EB-5 cho Trung Quốc được dời đến 1/9/2013

Bảng tin thị thực tháng 7 của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) đã mang đến một tin vui cho giới đầu tư Trung Quốc, đó là ngày cắt giảm hồ sơ EB-5 của Trung Quốc sẽ được dời lên 4 tháng so với thông báo trước, tức là các hồ sơ đã gửi trước ngày 1/9/2013 vẫn có cơ hội được thụ lý trong đợt này.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính