16/09/2017

Tỷ lệ thất nghiệp tại Ireland giảm, cho thấy tiềm năng của thị trường lao động

Theo một nghiên cứu của hai nhà kinh tế từ Ngân hàng trung ương, thị trường lao động của Ireland có khả năng dự phòng cao hơn so với số liệu thất nghiệp chính thức của chính phủ. Điều này cho thấy tiềm năng của thị trường lao động trước khi áp lực tiền lương lớn xuất hiện.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính