11/03/2015

Hệ thống thuế của Úc

Úc là một trong những quốc gia đánh thuế cao nhất trên thế giới. Việc hiểu biết về hệ thống thuế của nước này trước khi định cư là rất quan trọng. Bằng việc áp dụng một vài cách thức dưới đây, bạn có thể tiết kiệm cho mình vài nghìn đô tiền thuế.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính