21/11/2014

Hệ thống giáo dục tại Bồ Đào Nha

Một trong những quyền lợi của thường trú nhân Bồ Đào Nha chính là được học tập miễn phí tại các trường công từ tiểu học đến THPT. Đây thực sự là một ưu đãi lớn bởi Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn Bồ Đào Nha sau khi cân nhắc về môi trường giáo dục của quốc gia này.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính