11/03/2015

Thang điểm của chương trình Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh

Chương trình Kỹ năng kinh doanh được thay thế bởi chương trình Đầu tư và Đổi mới kinh doanh vào ngày 1/7/2012. Chương trình Đầu tư và Đổi mới kinh doanh đã đưa ra cải cách quan trọng, dựa trên những đề xuất trong cuộc đánh giá toàn diện chương trình Kỹ năng kinh doanh vào năm 2011.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

(*Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối)

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính