Tôn chỉ Kinh doanh (Slogan) của IMM Group:
Serving by Authentic Values – Phục vụ bằng Giá trị Chân chính

Serving by Authentic Values tạm dịch là “Phục vụ bằng Giá trị Chân chính“. Không có gì là tuyệt đối và hoàn hảo 100%. Tuy nhiên, dựa vào nguồn gốc xuất phát điểm của công ty và những giá trị văn hóa cũng như sứ mệnh nhà sáng lập đề ra, IMM Group cam kết và định hướng toàn thể tập đoàn thực hiện dịch vụ dựa trên những giá trị chân thật và chính nghĩa.

Serving by authentic values - Phục vụ bằng Giá trị Chân chính

Serving by Authentic Values, “Phục vụ bằng Giá trị Chân chínhcó nghĩa là: 

Đối với khách hàng: 

 • Toàn thể Ban Giám đốc cũng như nhân viên quán triệt tư tưởng làm dịch vụ để kinh doanh nhưng phải chân thành, trung thực, không phải “tiền là trên hết”.
 • Không được bóp méo sai sự thật để trục lợi khách hàng. 
 • Không được tiếp thị quảng cáo mơ hồ, phóng đại, phô trương sai sự thật để thu hút khách hàng. 
 • Không lợi dụng khó khăn, cơ hội hay nhu cầu của khách hàng để thu lợi bất chính.
 • Không xem khách hàng là một công cụ kinh doanh mà đối đãi khách hàng như ân nhân, như người bạn để thấu hiểu, chia sẻ và hỗ trợ khách hàng. 
 • Không kèo nài, lôi kéo khách hàng hay ép khách hàng sử dụng dịch vụ bằng những mưu mẹo không chân chính. 
 • Thành thật xin lỗi khách hàng khi sai sót và chấp nhận lỗi với khách hàng cũng như có những giải pháp hợp lý cho tình huống, đảm bảo công bằng và hợp tình hợp lý cho khách hàng. 
 • Không lợi dụng thông tin hình ảnh của khách hàng để tiếp thị, dù gián tiếp hay trực tiếp, và luôn luôn tuyệt đối bảo vệ thông tin bảo mật, riêng tư của khách hàng. 
 • Luôn ưu tiên giúp đỡ khách hàng trong những tình huống khẩn cấp, khó khăn, nếu có thể, thay vì phải bám theo quy trình dịch vụ cứng nhắc, khô khan. 
 • Thẳng thắn trao đổi với khách hàng các rủi ro, cơ hội liên quan và trả lời rõ ràng cho khách hàng biết một cách trung thực về khả năng thất bại/thành công của vụ việc. 

Đối với đối tác: 

 • Không vì doanh thu lợi nhuận cao mà bỏ qua các yếu tố rủi ro cho khách hàng khi biết rằng sự thật không được tốt như đối tác tiếp thị. 
 • Từ chối hợp tác với đối tác nếu xét rằng việc đối tác làm gây rủi ro cao cho khách hàng của công ty. 
 • Từ chối hợp tác với đối tác nếu sản phẩm của đối tác mang về Việt Nam không đầy đủ tính pháp lý hoặc thông tin không trung thực, có nhiều rủi ro tiềm ẩn cho khách hàng. 
 • Lấy tiêu chí những giá trị tốt, an toàn, bền vững, thành thật để chọn đối tác thay vì dựa vào hình ảnh và thương hiệu bên ngoài.

Ban Giám đốc 
IMM Group

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính