06/05/2015

Xin visa tái nhập cảnh Úc

Thông thường, thị thực thường trú chỉ cho phép người sở hữu được quyền xuất nhập cảnh Úc trong vòng 5 năm kể từ ngày nhận được thị thực. Sau khoảng thời gian này, nếu muốn được nhập cảnh Úc với tư cách thường trú nhân thì bạn phải có thị thực Tái nhập cảnh thời hạn 5 năm (5-year Resident Return Visa).

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính