27/01/2015

Thuế thu nhập cá nhân và luật thuế ở Bồ Đào Nha

Thuế thu nhập cá nhân ở Bồ Đào Nha là mức thuế lũy tiến. Năm 2013, mức thuế này dao động trong khoảng từ 14,5% đến 48% (tùy theo thu nhập). Đối với phần thu nhập vượt quá mức lương tối thiểu, trung bình thuế lũy tiến vào khoảng 3,5%. Cụ thể, thu nhập từ 80.000 EUR đến 250.000 EUR chịu mức thuế lũy tiến 2,5% và thu nhập trên 250.000 EUR chịu mức thuế lũy tiến 5%. Việc miễn thuế được áp dụng đối với một số loại hình thu nhập đặc biệt.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính