02/04/2015

New York dự kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Với mong muốn giúp đỡ việc giao dịch giữa các doanh nghiệp nhỏ với cơ quan hành chính địa phương được trôi chảy, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã tuyên bố kế hoạch cắt giảm các khoản phí và thủ tục rắc rối cho chủ doanh nghiệp.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính