21/05/2015

Sự khác biệt giữa thị thực nhập cảnh một lần (single entry visa) và nhiều lần (multiple entry visa)

Để nhập cảnh vào Canada, bạn có thể làm đơn xin cấp thị thực du lịch (còn gọi là thị thực tạm trú), bao gồm hai loại: thị thực nhập cảnh một lần và thị thực nhập cảnh nhiều lần. Cả hai loại thị thực này chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian cố định và không thể dùng tiếp sau khi đã hết hạn.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính