27/05/2015

Thông tin cần biết về thị thực L-1

L-1B hay L-1A là loại thị thực cho phép công dân nước ngoài đang làm việc trong các công ty đa quốc gia bên ngoài lãnh thổ Mỹ được nhập cư và làm việc tại đây. Điều kiện để nhận được thị thực L-1B tương đối phức tạp. Cụ thể, công dân nước ngoài bắt buộc phải làm việc cho một công ty đa quốc gia có uy tín bên ngoài lãnh thổ Mỹ ít nhất 1 năm trong 3 năm trước khi chuyển đến đây.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính