25/02/2015

Thế nào là Nguồn tiền hợp pháp

Nguồn tiền hợp pháp được định nghĩa là khoản tiền có được từ việc kinh doanh, đầu tư, tài sản thừa kế, cho tặng hoặc bất kỳ nguồn “hợp pháp” nào khác. Tuy nhiên, vì Việt Nam là quốc gia nằm trong “danh sách đen” của Mỹ khi thụ lý hồ sơ nên việc chứng minh nguồn tiền phức tạp hơn nhiều. Càng khó khăn hơn khi nước ta đã và đang bước vào quá trình thay đổi, cải cách các thủ tục hành chính về luật doanh nghiệp, luật thuế thu nhập… Chính tính không đồng nhất và chưa hoàn thiện về giấy tờ này sẽ khiến hồ sơ nguồn tiền gặp khó khăn khi chứng minh với phía Mỹ. Một viên chức Mỹ sẽ không thể thẩm định hồ sơ theo cách Việt Nam vẫn làm, thậm chí chưa chắc họ hiểu những gì đương đơn muốn nói. Ngay cả khi họ hiểu vấn đề thì việc thuyết phục họ chấp nhận những khác biệt giữa hồ sơ Việt Nam và các quốc gia phát triển khác mới là quan trọng.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

(*Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối)

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính