25/08/2017

Giá nhà ở bên ngoài Dublin đang tăng với tốc độ nhanh

Chỉ số đánh giá khả năng mua nhà tháng 7/ 2017 của EBS-DKM vừa phát hành đã cho thấy khả năng mua nhà tại Ireland đang giảm sút vì giá nhà đang tăng mạnh. Chỉ số này đánh giá các vấn đề bao gồm cả nguồn cung cấp nhà ở, tác nhân đang tác động gián tiếp lên khả năng chi trả cho những người mua nhà lần đầu.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính