12/09/2014

Miền nam Bồ Đào Nha là nơi sinh sống và nghỉ hưu tốt nhất thế giới

Mới đây, khu vực Algarve của Bồ Đào Nha đã xuất sắc vượt qua nhiều địa điểm nổi tiếng khác để đứng đầu Danh sách 10 nơi sinh sống tốt nhất trên thế giới. Danh sách này được trang web uy tín “Live and Invest Overseas” công bố dựa trên các tiêu chí như: cơ hội sống tốt hơn, cuộc sống hưu trí, cơ hội đầu tư sinh lợi nhuận, tình hình bất động sản và nơi ở,…

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại