14/07/2015

Cơ hội định cư tại bang B.C (Canada) đã quay trở lại

British Columbia (B.C) là tỉnh bang nằm ở cực Tây của Canada. Đây là nơi có khí hậu ôn hòa nhất Canada, đồng thời là nơi tọa lạc của Vancouver, thành phố lớn nhất B.C. Trước đây chương trình đề cử tỉnh bang B.C được chia thành hai diện là đầu tư trong trung tâm và đầu tư ngoài trung tâm với số vốn khác nhau.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

(*Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối)

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính