08/09/2017

Trump hủy bỏ DACA- chương trình đã bảo vệ 800.000 trẻ nhập cư bất hợp pháp

Tổng thống Donald Trump đã quyết định chấm dứt chương trình DACA(*) – chương trình nhập cư được ban hành dưới thời Obama. DACA được xem như một chính sách nhân đạo, hỗ trợ hàng trăm ngàn người nhập cảnh vào Mỹ nhưng không có đủ giấy tờ chứng minh, đặc biệt là với trẻ em là con cái của người nhập cư.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính