08/05/2015

Canada dẫn đầu thế giới về Chỉ số phát triển xã hội (SPI)

Theo một báo cáo mới đây, Canada tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về khả năng tạo ra các cơ hội lớn cho công dân và thường trú nhân. Đất nước này đã nhận được những đánh giá vượt trội về tiêu chí Sự chấp nhận và tạo điều kiện từ cộng đồng (Tolerance and Inclusion) dành cho người nhập cư.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

(*Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối)

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính