28/07/2017

Tìm hiểu về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trẻ em ở Mỹ

Đối với những người vừa định cư tại Mỹ, một trong những mối quan tâm lớn nhất là việc chăm sóc sức khỏe gia đình. Mỹ có hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện và rất nhiều ưu đãi cho cả công dân Mỹ lẫn người nhập cư. CHIP là một chương trình bảo hiểm cho trẻ em phổ biến ở Mỹ, đáng để cân nhắc đối với những người vừa định cư lựa chọn cho sức khỏe con em mình.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

(*Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối)

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính