27/05/2015

Quy trình làm việc giữa Bộ Quốc tịch và Bảo vệ biên giới Úc với người đại diện của ứng viên

Khi ứng viên quyết định lựa chọn một nhân viên di trú (đã đăng ký) làm đại diện cho mình thì mọi vấn đề liên quan đến hồ sơ xin thị thực của họ sẽ được thông báo cho nhân viên này đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu Bộ Quốc tịch và Bảo vệ biên giới Úc muốn thảo luận thêm về hồ sơ xin thị thực của ứng viên, họ sẽ liên lạc với nhân viên di trú đại diện chứ không phải bản thân bạn.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính