23/08/2017

An toàn thực phẩm và ăn uống tại Ireland

Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng bằng cách đảm bảo rằng các thực phẩm được tiêu thụ, phân phối, tiếp thị hoặc sản xuất ở Ireland sẽ đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất. Ngoài ra, FSAI có trách nhiệm đảm bảo rằng thực phẩm được bán trong các cơ sở thực phẩm tuân thủ các yêu cầu pháp lý, hoặc ở những nơi phù hợp với các quy tắc được công nhận.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

(*Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối)

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính