28/08/2019

Ông Morrie Berez chia sẻ 4 yếu tố quan trọng nhất đề đầu tư EB-5 thành công

Chỉ còn hơn 2 tháng để nhà đầu tư tranh thủ chuẩn bị hồ sơ, nộp Sở Di trú trước khi luật EB-5 mới có hiệu lực! Để đảm bảo đầu tư EB-5 thành công, ông Morrie Berez, Nguyên Trưởng bộ phận xét duyệt EB-5 của Sở di trú Mỹ đã nhấn mạnh về 4 yếu tố mà nhà đầu tư cần lưu ý.

23/08/2019

Để đầu tư định cư EB-5 cần đáp ứng những điều kiện nào?

Sau thông tin luật EB-5 mới có hiệu lực từ 21/11, chương trình đầu tư EB-5 đang là tâm điểm của cả thế giới. Nhà đầu tư trên toàn cầu đang gấp rút nộp hồ sơ. Nhưng với những người chỉ mới biết đến EB-5, nhiều thông tin vẫn còn là ẩn số. Điều quan tâm đầu tiên là những điều kiện để đầu tư định cư EB-5

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại