6 dấu hiệu cho thấy chương trình EB-5 đang thực sự hiệu quả

04/03/2016

Năm 2015 là một năm đáng nhớ đối với Chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5. Nó không chỉ trở thành công cụ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế khi thu hút 1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Mỹ mỗi quý mà tỷ lệ chấp thuận đơn I-829 cũng đã ở mức cao nhất trong năm vừa qua. Qua đó cho thấy EB-5 là một công cụ tài chính hiệu quả, không chỉ tạo ra việc làm cho người dân Mỹ mà còn góp phần giúp các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện được “giấc mơ Mỹ” của mình.

IMM Group: Dữ liệu từ việc thụ lý hồ sơ EB-5 của Sở Di trú Mỹ (USCIS) và thống kê sử dụng thị thực EB-5 sơ bộ từ Bộ Ngoại giao Mỹ (DOS) trong năm tài chính 2015 đã minh họa các tác động kinh tế mới nhất của chương trình EB-5 và xu hướng thụ lý hồ sơ. Đây là những thông tin mà các bên liên quan rất quan tâm. Dưới đây là 6 minh chứng cho thấy chương trình EB-5 đang hoạt động hiệu quả hơn bao giờ hết.

 

4.378 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được thu hút thông qua chương trình EB-5 trong một năm.

6 dấu hiệu cho thấy chương trình EB-5 đang thực sự hiệu quả

 

6 dấu hiệu cho thấy chương trình EB-5 đang thực sự hiệu quả

Trong năm tài chính 2015, hơn 8.700 đơn I-526 đã được Sở Di trú Mỹ chấp thuận, tạo ra hơn 4.378 tỷ USD vốn đầu tư, tăng hơn 77,8% so với năm trước đó. Năm 2015 cũng là năm đầu tiên mà chương trình thu hút hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư mỗi quý, tương đương 12 triệu USD vốn đầu tư mỗi ngày, hỗ trợ phát triển nền kinh tế toàn nước Mỹ. Kể từ cuộc Đại suy thoái, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua chương trình EB-5 đã nở rộ, tăng từ 3,2 triệu USD trong năm tài chính 2008 lên hơn 4,3 tỷ USD trong năm tài chính 2015, tăng trưởng 1.260% và thu hút tổng cộng hơn 13,5 tỷ USD vốn đầu tư cho nước Mỹ trong vòng bảy năm qua.

Bảng 2 cho thấy tỷ lệ chấp thuận đơn I-526 trung bình trong năm 2015 là hơn 89%, đây là mức cao nhất kể từ khi chương trình ra đời. Điều này không chỉ cho thấy chương trình đang thu hút được nhiều nhà đầu tư đủ điều kiện hơn mà còn cho thấy các bên tham gia đã hiểu rõ và tuân thủ tốt hơn về yêu cầu của Sở Di trú Mỹ.

 

Đơn I-526 được nộp và đang chờ xét duyệt

6 dấu hiệu cho thấy chương trình EB-5 đang thực sự hiệu quả

 

6 dấu hiệu cho thấy chương trình EB-5 đang thực sự hiệu quả

Trong năm 2015, số lượng đơn I-526 do Sở Di trú Mỹ tiếp nhận đã phá kỷ lục của 6 năm trước đó, cho thấy nhu cầu tham gia EB-5 đang cao hơn bao giờ hết. Tại thời điểm chương trình được gia hạn, hơn 14.370 nhà đầu tư (6.575 nhà đầu tư trong quý IV) đã nộp đơn I-526, tăng 31% so với năm 2014.

Số lượng đơn I-526 ngày càng tăng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và tăng trưởng trong tương lai của chương trình. Nó cũng cho thấy cải cách là cần thiết để đảm bảo chương trình có thể tận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư để giúp kích thích nền kinh tế Mỹ và bảo vệ các nhà đầu tư EB-5, những người đã đầu tư tài sản của họ vào nước Mỹ.

Ngoài ra, Sở Di trú cũng đã xét duyệt (bao gồm cả chấp thuận và từ chối) tổng cộng hơn 9.800 đơn I-526 trong năm 2015. Số lượng này tăng 54% so với năm 2015 và 1.187% so với năm 2008. Bảng 3 là so sánh giữa số lượng đơn I-526 tiếp nhận và số lượng đơn hoàn thành xét duyệt, qua đó cho thấy xu hướng tham gia chương trình cũng như tiến độ của Sở Di trú về việc cam kết nâng cao khả năng xử lý hồ sơ.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2015, vẫn còn hơn 17.360 đơn I-526 đang chờ xét duyệt, tương ứng hơn 8,68 tỷ USD vốn đầu tư. Dựa vào số lượng đơn I-526 mà Sở Di trú đã xét duyệt trong năm 2015, có thể phải mất đến 21 tháng mới xử lý hết các hồ sơ đang tồn đọng.

 

Số lượng I-829 được nộp và tỷ lệ chấp thuận ở mức rất cao

6 dấu hiệu cho thấy chương trình EB-5 đang thực sự hiệu quả

 

6 dấu hiệu cho thấy chương trình EB-5 đang thực sự hiệu quả

Tổng cộng có 2.767 đơn I-829 đã được nộp lên Sở Di trú trong năm 2015 với tỷ lệ tăng khiêm tốn 10% so với 2014. Tuy nhiên, số lượng đơn I-829 vượt bậc trong năm vừa rồi là minh chứng cho thấy các dự án đã thực hiện đúng cam kết tạo ra việc làm, cũng như giúp các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giấc mơ Mỹ cùng gia đình họ.

Hơn nữa, tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-829 kể từ năm 2008 tới nay là hơn 92% (thể hiện tại Bảng 6). Cụ thể hơn, tỷ lệ này ở năm 2015 là 99%. Tỷ lệ chấp thuận cao là bằng chứng cho thấy chương trình đã thực sự tác động tới nền kinh tế theo cách nhìn nhận của các nhà kinh tế cũng như của Sở Di trú Mỹ.

 

Số lượng visa EB-5 trong năm tài chính 2015 tiếp tục đạt hạn mức 10.000 visa

6 dấu hiệu cho thấy chương trình EB-5 đang thực sự hiệu quả

Căn cứ vào báo cáo gần nhất từ văn phòng cấp thị thực, tổng cộng 8.773 visa đã được cấp trong năm 2015 thông qua các cơ quan lãnh sự nước ngoài, tăng 4,9% so với 2014. Tại thời điểm bài báo này được viết, Bộ ngoại giao Mỹ đã công bố số liệu thống kê sơ bộ về thị thực nhập cư ban hành tại các cơ quan lãnh sự nước ngoài trong năm tài chính 2015, không bao gồm thị thực điều chỉnh tình trạng (AOS).

Tuy nhiên, dựa vào số liệu sử dụng thị thực EB-5, 21% số lượng visa EB-5 đã được sử dụng thông qua điều chỉnh tình trạng trong giai đoạn 2008-2014. Ước tính có khoảng 1.800 thị thực EB-5 được cấp thông qua điều chỉnh tình trạng trong năm 2015, như vậy sẽ có 10.500 visa EB-5 được dùng trong năm này. Số lượng visa EB-5 được cấp đã đạt hạn mức 10.000 trong hai năm liên tục.

 

Thời gian xử lý đơn I-526/I-829/I-924 tiếp tục tăng

6 dấu hiệu cho thấy chương trình EB-5 đang thực sự hiệu quả

Mặc dù Sở Di trú Mỹ đã cam kết đẩy nhanh việc xét duyệt đơn I-526, I-829 và I-924, tuy nhiên thời gian xử lý trong năm 2015 vẫn giữ nguyên. Cụ thể, thời gian xử lý đơn I-829 đã tăng từ 8,6 tháng ở thời điểm đầu năm lên hơn 15,4 tháng vào cuối năm tài chính 2015. Vì vậy, Sở Di trú Mỹ chỉ hoàn thành việc xét duyệt 1.078 đơn I-829 trong năm 2015, giảm 39% so với năm 2014.

Đối với đơn I-526, Sở Di trú đã rút ngắn được thời gian xét duyệt từ 14,7 tháng vào đầu năm xuống còn 13,4 tháng vào quý III. Tuy nhiên vào quý IV, con số này lại trở về mức 14 tháng và có xu hướng tăng thêm (thể hiện trong Bảng 8).

Thời gian xử lý đơn I-924 tăng từ 8,5 tháng vào đầu năm lên 11,6 tháng vào cuối năm.

 

Số lượng Trung tâm Vùng chỉ định được chấp thuận và bị dừng hoạt động

6 dấu hiệu cho thấy chương trình EB-5 đang thực sự hiệu quả

Cuối cùng, có hơn 160 Trung tâm Vùng chỉ định mới được chấp thuận trong năm 2015, tăng tổng số Trung tâm Vùng chỉ định lên 740 vào cuối năm. Hơn nữa, năm 2015 cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các Trung tâm Vùng chỉ định khi tỷ lệ phát triển là 2.421% từ năm 2008 khi chỉ có 28 trung tâm vùng hoạt động.

Sở Di trú Mỹ đã bắt đầu công bố những Trung tâm Vùng chỉ định bị ngừng hoạt động lên website vào năm 2015. Tổng cộng 19 Trung tâm Vùng chỉ định đã bị ngừng hoạt động trong năm nay, chiếm hơn một nửa tổng số trung tâm bị ngừng từ trước tới nay.

Theo Bảng 9, các tháng 5, tháng 8 và tháng 9 là thời gian có số lượng trung tâm vùng được chấp thuận nhiều nhất trong năm 2015; trong khi tháng 3 và tháng 5 là 2 tháng có nhiều trung tâm vùng bị ngừng hoạt động nhất.

Sáu dấu hiệu trên cho thấy chương trình EB-5 đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, xét về số lượng vốn đầu tư, nhu cầu tham gia trên toàn cầu, sự hiệu quả trong việc tạo ra việc làm cho người dân Mỹ và sự tăng trưởng của ngành công nghiệp EB-5.

 

IMM GROUP

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đâu là lựa chọn để cả gia đình sang Mỹ 2022?

30/06/2022
2 con đường để vào nước Mỹ tốt nhất cho nhà đầu tư Việt Nam: Định cư Mỹ diện EB-5 và Visa E-2.

Thời gian xử lý hồ sơ định cư Mỹ EB-5 sẽ giảm chỉ còn 6 tháng

30/06/2022
Sở di trú Mỹ đặt ra mục tiêu xử lý hồ sơ EB-5 nhanh chưa từng có, chỉ trong 6 tháng. Đây là cơ hội lớn cho các anh chị có mong muốn đầu tư định cư Mỹ, nhất là khi Việt Nam đã chấm dứt tình trạng tồn đọng Visa.

19 tỷ đồng, lấy thẻ xanh Mỹ trong 2,5 năm cho cả gia đình

30/06/2022
Hiện thực hóa giấc mơ định cư Mỹ cho cả gia đình với Visa EB-5. Mức đầu tư 800.000 USD, thời gian chờ giảm mạnh chỉ còn 2,5 năm. 

Dự án Jefferson Terminal thành công giai đoạn 1, tiếp tục chào đón nhà đầu tư thẻ xanh Mỹ EB-5 giai đoạn 2

13/06/2022
Đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 với dự án Jefferson Terminal giai đoạn 2. Đã có chấp thuận từ Sở di trú Mỹ qua giai đoạn 1, đảm bảo an toàn thẻ xanh. Trung tâm vùng CanAm danh tiếng.

Thanhnien.vn – Bay đến Mỹ sẽ không cần giấy xét nghiệm Covid-19

13/06/2022
Mỹ bỏ yêu cầu kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với khách đến bằng đường hàng không vào thời điểm khởi động mùa du lịch hè.

Thẻ xanh Mỹ là gì? Những quyền lợi nhận được khi sở hữu thẻ xanh Mỹ?

09/06/2022
Thẻ xanh Mỹ cho phép người sở hữu trở thành thường trú nhân hợp pháp. Chủ thẻ được quyền sinh sống, làm việc lâu dài tại Mỹ. Ngoài ra, chiếc thẻ quyền lực này còn mang đến nhiều lợi ích cho cả gia đình.

Lấy thẻ xanh Mỹ có những lợi ích gì?

07/06/2022
Thẻ xanh Mỹ cho phép người sở hữu trở thành thường trú nhân hợp pháp. Chủ thẻ được quyền sinh sống, làm việc lâu dài tại Mỹ. Ngoài ra, chiếc thẻ quyền lực này còn mang đến nhiều lợi ích cho cả gia đình.

Top 7 trường đại học có học phí rẻ nhất ở Texas

02/06/2022
Khi xem xét lựa chọn trường đại học, học phí đóng một phần không thể thiếu trong quá trình ra quyết định. Bang Texas có mức học phí trung bình thấp hơn đáng kể so với các bang khác của Mỹ.

Top các trường đại học có chi phí phải chăng nhất ở California

01/06/2022
Khi nghĩ đến du học Mỹ nói chung và California nói riêng, các bậc phụ huynh và sinh viên sẽ lo ngại về vấn đề chi phí. Tuy nhiên, ở tiểu bang này vẫn có những trường có mức chi phí rất phải chăng.

Khách sạn Whisky Hotel Hollywood chuẩn bị cất nóc, giữ đúng cam kết tiến độ cho nhà đầu tư EB-5

01/06/2022
Nhà đầu tư EB-5 gần như không cần lo lắng về tiến độ, cũng như rủi ro cho khoản vốn đầu tư, khi dự án khách sạn Whisky Hotel ở Hollywood đã sắp sửa hoàn thành và đi vào hoạt động.

Tổng hợp các trường đại học chất lượng có mức học phí phải chăng nhất bang Florida

30/05/2022
Với chất lượng giáo dục tốt cùng mức học phí phải chăng, tiểu bang Florida, Mỹ thu hút rất nhiều sinh viên. Qua bài viết sau, IMM Group sẽ giới thiệu các trường đại học chất lượng tốt nhất với mức phí phải chăng nhất ở tiểu bang này.   

Dự án đầu tư EB-5 Rhoads Industries III thông báo hết suất đầu tư

25/05/2022
Trung tâm vùng CanAm vừa hoàn tất gọi vốn EB-5 cho dự án xưởng tàu ngầm hạt nhân Rhoads Industries III. Hiện chỉ còn lại một vài dự án đầu tư định cư Mỹ hiếm hoi, đạt chuẩn an toàn cho nhà đầu tư Việt Nam.

Ước tính chi tiết mức chi phí học đại học tại Mỹ cho sinh viên năm 2022

19/05/2022
Với chất lượng giáo dục vượt trội, Mỹ là một trong những điểm đến du học phổ biến nhất trên thế giới. Trên thực tế, mức chi phí học đại học tại Mỹ có thể rẻ hơn rất nhiều so với bạn nghĩ, IMM Group sẽ chia sẻ cụ thể qua bài viết sau. 

Top các trường đại học chất lượng nhất ở bang Florida – Phần 2

18/05/2022
Nối tiếp phần 1, IMM Group sẽ tiếp tục giới thiệu các trường đại học chất lượng nhất ở Florida, tiểu bang được thu hút nhiều du học sinh Mỹ.

Top các trường đại học chất lượng nhất ở bang Florida – Phần 1

16/05/2022
Florida là một trong những tiểu bang lớn có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế của nước Mỹ. Với tốc độ phát triển vượt bậc, khí hậu tương đồng Việt Nam, Florida là nơi thu hút rất nhiều người Việt sinh sống. Nơi đây cũng thu hút rất nhiều du học sinh với chất lượng giáo dục hàng đầu.

10 lý do để “Giấc mơ Mỹ” là điểm đến an cư

12/05/2022
Giấc mơ Mỹ - niềm tin về một xã hội tự do, bình đẳng, một vùng đất của cơ hội cho tất cả mọi người không phân biệt giai cấp, nguồn gốc hay chủng tộc. IMM Group tổng hợp top 10 lý do để nhiều gia đình lựa chọn đầu tư định cư Mỹ.

Top các trường đại học tốt nhất ở bang California năm 2022 – Phần 1

10/05/2022
California là bang có nhiều người Việt sinh sống nhất nước Mỹ. Hiện có đến 40% trên tổng số người Việt định cư Mỹ đều đang sống ở California. Đây cũng là bang của Mỹ có rất nhiều trường đại học danh tiếng và là điểm đến mơ ước của nhiều du học sinh.

Các trường đại học tốt nhất và uy tín nhất ở bang Texas

05/05/2022
Texas là một trong những tiểu bang phát triển nhanh nhất ở Mỹ có nhiều người Việt sinh sống, và có hơn 200 cơ sở giáo dục đại học. Qua bài viết sau, IMM Group sẽ giới thiệu đến bạn danh sách các trường đại học tốt nhất ở tiểu bang này.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Hoặc liên hệ tổng đài

(028) 730 72 777
Phục vụ bằng giá trị chân chính