Top 25 cộng đồng hàng đầu để sinh sống ở Canada năm 2021

23/04/2021

Vào đầu tháng 4/2021 vừa qua, Canada đã công bố Bảng xếp hạng mới về những nơi tốt nhất để sinh sống ở Canada. Ngoài là những nơi tốt nhất để định cư, đây cũng là những địa điểm phù hợp cho những người làm việc và học tập tại nhà.

sinh sống ở Canada
Canada là quốc gia có chính sách nhập cư mở cửa

IMM Group: Trong danh sách, có đến hơn một nửa cộng đồng thuộc hai tỉnh bang OntarioBritish Columbia (B.C). Đây là hai tỉnh bang lớn tập trung những thành phố nổi tiếng nhất của Canada là Vancouver ở B.C và Toronto ở Ontario. Đây cũng là hai thành phố thuộc top đáng sống nhất thế giới. Ngoài ra, hai tỉnh bang này còn có cộng đồng người Việt sinh sống ở Canada rất đông đảo. Vì vậy, Ontario và B.C thu hút rất nhiều người Việt Nam định cư. 

Ngoài ra, các tỉnh bang khác trong danh sách như Saskatchewan, Prince Edward Island, New Brunswick Manitoba cũng là những nơi thu hút nhiều người nước ngoài định cư.

Dưới đây là danh sách 25 cộng đồng:

25. Tillsonburg, bang Ontario

Dân số: 17.184 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

24. Thác Niagara, bang Ontario 

Dân số: 93.698 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 124 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 102.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

23. Sidney, bang B.C

Dân số: 12.690 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,9%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 79 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 17.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 10 người.

22. Central Saanich, bang B.C

Dân số: 19.237 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 71 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 15.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

21. Medicine Hat, bang Alta

Dân số: 67.079 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 120 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 133.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 13 người.

20. Strathroy-Caradoc, bang Ontario

Dân số: 23.020 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 123 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 18 người.

19. Woodstock, bang Ontario

Dân số: 45.505 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,0%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 42.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

18. Langford, bang B.C.

Dân số: 40.860 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,2%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 55 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 23 người.

17. Regina, bang Saskatchewan

Dân số: 246.955 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,9%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 107 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 374.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 6 người.

16. Windsor, bang Ontario

Dân số: 230.007 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 139 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 419.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 14 người.

15. Welland, bang Ontario

Dân số: 55.483 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,2%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 126 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 54.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 8 người.

14. Saskatoon, bang Saskatchewan

Dân số: 283.277 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 104 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 532.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 13 người.

13. Brampton, bang Ontario

Dân số: 700.515 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,2%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 373.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 14 người.

Đây là một trong những thành phố phát triển nhất Canada đang có nhiều chính sách thu hút người nước ngoài đến sinh sống ở Canada

12. Saint John, bang New Brunswick

Dân số: 71.790 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 75 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 131.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

11. Toronto, bang Ontario

Dân số: 3.042.042 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,7%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 117 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 3.237.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 9 người.

10. Charlottetown, bang Prince Edward Island (P.E.I)

Dân số: 40.971 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,4%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 79 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 112.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 11 người.

9. Brooks, bang Alberta

Dân số: 16.390 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 115 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 21.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 4 người.

8. Cornwall, bang Ontario

Dân số: 47.693 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 120 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 80.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 17 người.

7. Moncton, bang New Brunswick

Dân số: 78.900 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,7%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 99 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 197.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

6. Winnipeg, bang Manitoba

Dân số: 778.602 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 110 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 694.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

5. Edmonton, bang Alberta

Dân số: 1.061.793 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,5%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 88 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 902.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

4. Belleville, bang Ontario

Dân số: 55.209 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,0%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 117 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 92.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

3. St. Thomas, bang Ontario

Dân số: 42.208 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 128 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 53.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

2. Fredericton, bang New Brunswick

Dân số: 64.528 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,5%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 104 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 134.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 17 người.

1. Halifax, bang Nova Scotia

Dân số: 443.976 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 78 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 437.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 11 người.

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn định cư Canada tại đây.

IMM Group

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Định cư diện doanh nhân Canada – Điểm tuyển chọn hồ sơ Đảo Hoàng tử (PEI) thấp kỷ lục

10/09/2021
Đảo Hoàng Tử (PEI) là một trong những lựa chọn dễ và ít cạnh tranh nhất so với các tỉnh bang còn lại. Cánh cửa vào Canada thông qua tỉnh bang này lại càng rộng mở hơn khi trong đợt tuyển chọn hồ sơ ngày 17/06 vừa rồi, mức điểm tối thiểu giảm kỷ lục, xuống chỉ còn 60 điểm, thấp nhất từ trước đến nay.

Câu chuyện về quyền lực của Passport, quyền lực của doanh nhân

08/09/2021
2 câu chuyện thực tế được chia sẻ bởi ông Trần Văn Tỉnh, Nhà sáng lập IMM Group. Một passport có quyền lực không những mang lại sự tự do, tự tại, tiện ích mà còn vô tình nâng giá trị của một doanh nhân, dù rằng đó không phải là giá trị thật của một con người có giá trị. 

Canada áp dụng Vaccine Passport và là nước đầu tiên mở cửa cho du khách Quốc tế

08/09/2021
Theo thông tin được cập nhật từ Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 7/9, những du khách đã được tiêm phòng vaccine Covid-19 đầy đủ, từ bất kỳ quốc gia nào, đều có thể nhập cảnh vào Canada.

7 lợi thế của Đảo Hoàng Tử (PEI) – Cánh cửa rộng nhất để lấy thường trú Canada diện doanh nhân

25/08/2021
Tại các bang nhỏ, các tiêu chí xét duyệt vẫn còn khá dễ dàng cho các nhà đầu tư vào Canada mong muốn cư trú. Nổi bật là Đảo Hoàng Tử với 7 lợi thế vượt trội

Tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu tăng mạnh, Việt Nam lên bản đồ vaccine

17/08/2021
Bản đồ tiêm chủng vaccine Covid-19 của thế giới đang có tốc độ phủ xanh nhanh chóng. Việt Nam cũng đang tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn dân.

Góc khuất chương trình định cư Canada diện Doanh nhân

03/08/2021
Canada cũng như các quốc gia phát triển khác đều có những chương trình nhập cư dành cho các doanh nhân tài năng trên toàn cầu đến định cư, tiếp tục đầu tư kinh doanh, phát triển năng lực và đóng góp cho đất nước của họ.

VnExpress – Động lực thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng Canada vượt Mỹ

22/07/2021
Từ một nước có khởi đầu tương đối chậm chạp, Canada giờ nằm trong nhóm có tỷ lệ tiêm chủng hàng đầu thế giới, vượt cả nước láng giềng Mỹ.

Dịch vụ Du học Định cư Canada
Chuẩn bị vững chắc cho tương lai con trẻ

09/07/2021
Ở lại Canada làm việc, sinh sống sau khi Tốt Nghiệp là ước mơ, nguyện vọng của nhiều bạn du học sinh Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó là cả 1 quá trình từ 2-4 năm, đòi hỏi sự nghiêm túc và từng bước đáp ứng các quy định.

Canada cần sinh viên quốc tế
Cơ hội nhập tịch Canada dành cho du học sinh

07/07/2021
Vừa qua, chính phủ Canada vừa thông báo mở ra cơ hội để 40,000 du học sinh và 50,000 người lao động tại nước này được cấp thẻ thường trú vĩnh viễn (Permanent Residence - PR). Chương trình có hiệu lực từ 06/05/2021 đến 05/11/2021.

Canada nới lỏng các chính sách nhập cảnh Canada giữa mùa dịch Covid

28/06/2021
Ngày 21/06/2021 vừa qua, Canada đã có thông báo nới lỏng các yêu cầu kiểm dịch đối với những du khách đã tiêm chủng đầy đủ. Đồng thời mở cửa biên giới cho những người có Giấy xác nhận Thường trú và những nhà đầu tư định cư Canada diện tỉnh bang có Work Permit.

Mỹ, Úc, Canada, châu Âu – Những thành tựu lớn trong việc triển khai vaccine toàn thế giới

28/05/2021
Tính đến ngày 27/05/2021, hơn 1,78 tỷ liều vaccine đã được sử dụng trên toàn thế giới. Tương đương với 23 liều tính trên 100 người. Theo đó, có khoảng cách rõ rệt giữa các chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 ở các quốc gia.

Cập nhật mới nhất về chương trình định cư Canada
diện Doanh nhân và Khởi nghiệp tháng 1/2021

24/03/2021
Tháng 1/2021, Canada đã có vaccine Covid-19, các tỉnh bang đã lần lượt nhận vaccine tiêm chủng cho cư dân. Hệ thống nhập cư Canada cũng dần ổn định, mở cửa trở lại và có những chính sách siết chặt hơn đối với các diện nhập cư.

Quy định về thời điểm chốt tuổi con phụ thuộc khi làm hồ sơ định cư Canada

18/03/2021
Bài viết sau sẽ làm rõ về cách tính tuổi và thời điểm chốt tuổi con phụ thuộc để nhà đầu tư chuẩn bị cho kế hoạch của gia đình. 

Quyền lực của Passport, giá trị doanh nhân

11/03/2021
Một passport có quyền lực không những mang lại sự tự do, tự tại, tiện ích mà còn vô tình nâng giá trị của một doanh nhân, dù rằng đó không phải là giá trị thật của một con người có giá trị.

Chính quyền Brampton, Ontario chia sẻ cơ hội Khởi nghiệp
lấy Passport Canada

18/02/2021
Thành phố Brampton, Ontario là một trong những thành phố phát triển nhất Canada. Nơi đây còn có nhiều ưu thế để khởi nghiệp hoặc đầu tư lấy quyền định cư Canada:

Top 15 ngành nghề ở Canada cần nhiều lao động trong năm 2021

18/02/2021
Gần đây, trang web việc làm của Canada, randstad. đã công bố top 15 ngành nghề ở Canada sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn trong năm 2021. Những người lao động mong muốn sang định cư Canada làm việc theo diện Trình độ - Kỹ năng (Skilled Worker) sẽ có thêm nhiều cơ hội nếu có chuyên môn ở các ngành nghề cạnh tranh này. 

Tuổi Trẻ Online – Thủ tướng Canada: “Tết là cơ hội để ghi nhận đóng góp to lớn của người gốc Việt”

01/02/2021
"Đối với tất cả người dân Canada, đây là cơ hội để ghi nhận những đóng góp to lớn mà người Canada gốc Việt đã và đang nỗ lực thực hiện trong tất cả các lĩnh vực của đất nước", Thủ tướng Trudeau viết trong thư chúc Tết Tân Sửu.

Cơ hội đầu tư và định cư Canada diện Khởi nghiệp tại Brampton, Ontario

26/01/2021
Thành phố Brampton, Ontario là một trong những thành phố phát triển nhất Canada. Nơi đây còn là điểm đến đầu tư định cư Canada với nhiều lợi thế cho gia đình nhà đầu tư.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại