Top 25 cộng đồng hàng đầu để sinh sống ở Canada năm 2021

23/04/2021

Vào đầu tháng 4/2021 vừa qua, Canada đã công bố Bảng xếp hạng mới về những nơi tốt nhất để sinh sống ở Canada. Ngoài là những nơi tốt nhất để định cư, đây cũng là những địa điểm phù hợp cho những người làm việc và học tập tại nhà.

sinh sống ở Canada
Canada là quốc gia có chính sách nhập cư mở cửa

IMM Group: Trong danh sách, có đến hơn một nửa cộng đồng thuộc hai tỉnh bang OntarioBritish Columbia (B.C). Đây là hai tỉnh bang lớn tập trung những thành phố nổi tiếng nhất của Canada là Vancouver ở B.C và Toronto ở Ontario. Đây cũng là hai thành phố thuộc top đáng sống nhất thế giới. Ngoài ra, hai tỉnh bang này còn có cộng đồng người Việt sinh sống ở Canada rất đông đảo. Vì vậy, Ontario và B.C thu hút rất nhiều người Việt Nam định cư. 

Ngoài ra, các tỉnh bang khác trong danh sách như Saskatchewan, Prince Edward Island, New Brunswick Manitoba cũng là những nơi thu hút nhiều người nước ngoài định cư.

Dưới đây là danh sách 25 cộng đồng:

25. Tillsonburg, bang Ontario

Dân số: 17.184 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

24. Thác Niagara, bang Ontario 

Dân số: 93.698 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 124 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 102.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

23. Sidney, bang B.C

Dân số: 12.690 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,9%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 79 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 17.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 10 người.

22. Central Saanich, bang B.C

Dân số: 19.237 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 71 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 15.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

21. Medicine Hat, bang Alta

Dân số: 67.079 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 120 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 133.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 13 người.

20. Strathroy-Caradoc, bang Ontario

Dân số: 23.020 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 123 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 18 người.

19. Woodstock, bang Ontario

Dân số: 45.505 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,0%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 42.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

18. Langford, bang B.C.

Dân số: 40.860 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,2%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 55 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 18.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 23 người.

17. Regina, bang Saskatchewan

Dân số: 246.955 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,9%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 107 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 374.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 6 người.

16. Windsor, bang Ontario

Dân số: 230.007 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 139 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 419.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 14 người.

15. Welland, bang Ontario

Dân số: 55.483 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,2%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 126 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 54.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 8 người.

14. Saskatoon, bang Saskatchewan

Dân số: 283.277 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 104 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 532.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 13 người.

13. Brampton, bang Ontario

Dân số: 700.515 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,2%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 122 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 373.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 14 người.

Đây là một trong những thành phố phát triển nhất Canada đang có nhiều chính sách thu hút người nước ngoài đến sinh sống ở Canada

12. Saint John, bang New Brunswick

Dân số: 71.790 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 75 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 131.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

11. Toronto, bang Ontario

Dân số: 3.042.042 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,7%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 117 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 3.237.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 9 người.

10. Charlottetown, bang Prince Edward Island (P.E.I)

Dân số: 40.971 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,4%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 79 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 112.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 11 người.

9. Brooks, bang Alberta

Dân số: 16.390 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 115 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 21.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 4 người.

8. Cornwall, bang Ontario

Dân số: 47.693 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,1%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 120 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 80.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 17 người.

7. Moncton, bang New Brunswick

Dân số: 78.900 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,7%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 99 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 197.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 16 người.

6. Winnipeg, bang Manitoba

Dân số: 778.602 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,8%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 110 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 694.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

5. Edmonton, bang Alberta

Dân số: 1.061.793 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,5%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 88 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 902.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 12 người.

4. Belleville, bang Ontario

Dân số: 55.209 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,0%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 117 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 92.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

3. St. Thomas, bang Ontario

Dân số: 42.208 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 2,3%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 128 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 53.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 15 người.

2. Fredericton, bang New Brunswick

Dân số: 64.528 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,5%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 104 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 134.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 17 người.

1. Halifax, bang Nova Scotia

Dân số: 443.976 người.

Thuế bất động sản tính theo phần trăm thu nhập trung bình: 1,6%.

Số ngày hàng năm có nhiệt độ trên 20ᣞC: 78 ngày. 

Phòng khám tính trên 100.000 cư dân: 437.

Các thành viên gia đình có thể làm việc trên cùng một kết nối internet: 11 người.

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn định cư Canada tại đây.

IMM Group

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chương trình quốc tịch nhanh & Chương trình lấy quyền cư trú, lộ trình quốc tịch

24/01/2022
Trên thực tế, có 2 nhóm chương trình giúp nhà đầu tư lấy thêm quốc tịch cho gia đình: nhóm chương trình quốc tịch nhanh và nhóm chương trình lấy quyền cư trú có lộ trình lên quốc tịch. Mỗi nhóm chương trình đều có mặt lợi và hạn chế riêng.

Bộ Y Tế – Từ 1/1/2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine COVID-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nhà 3 ngày

17/12/2021
Chiều 16/12, Bộ Y tế đã ban hành văn bản về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, kể từ 1/1/2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nơi nhà 3 ngày.

VnExpress – Các nước và vùng lãnh thổ được Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine

10/12/2021
Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine của 78 quốc gia và vùng lãnh thổ.

VnExpress – Người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine sẽ không phải cách ly tập trung

09/12/2021
Người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian nhất định, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Định cư diện doanh nhân Canada – Điểm tuyển chọn hồ sơ Đảo Hoàng tử (PEI) thấp kỷ lục

30/10/2021
Đảo Hoàng Tử (PEI) là một trong những lựa chọn dễ và ít cạnh tranh nhất so với các tỉnh bang còn lại. Cánh cửa vào Canada thông qua tỉnh bang này lại càng rộng mở hơn khi trong đợt tuyển chọn hồ sơ ngày 17/06 vừa rồi, mức điểm tối thiểu giảm kỷ lục, xuống chỉ còn 60 điểm, thấp nhất từ trước đến nay.

Lộ trình lấy quốc tịch Canada bằng con đường đầu tư diện doanh nhân

27/10/2021
Con đường từ đầu tư định cư đến quốc tịch Canada dành cho các chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao. Tổng thời gian từ khi có quyền cư trú/thường trú nhân đến khi lấy quốc tịch khoảng 6 năm. Nhưng ngay từ năm đầu, nhà đầu tư và gia đình đã có thể sinh sống, làm việc và học tập tại Canada. 

Các quốc gia nào nằm trong chương trình miễn thị thực của Anh Quốc?

26/10/2021
Chương trình miễn thị thực của Anh Quốc cho phép công dân của 91 quốc gia trong danh sách đến Anh du lịch ngắn ngày mà không cần xin thị thực hoặc chỉ cần xin thị thực điện tử

Thêm quốc tịch, thẻ thường trú Mỹ, Úc, Canada, châu Âu. Đặc quyền cho bản thân, gia sản cho thế hệ tiếp nối

12/10/2021
Tổng hợp những câu chuyện, chia sẻ về giá trị của việc sở hữu Passport quyền lực. Đặc quyền tự do toàn cầu mở ra nhiều cơ hội, nâng tầm giá trị bản thân và tương lai cho con cái sau này. 

Sự tự do toàn cầu – Đặc quyền xứng đáng của doanh nhân Việt Nam

12/10/2021
IMM Group tin rằng: “nơi xuất thân của một người không quyết định giá trị hay vị trí của họ trong xã hội”. Niềm tin này được minh chứng qua câu chuyện vượt lên số phận, từ hoàn cảnh khó khăn để vươn lên tạo dựng sự nghiệp của anh Trần Văn Tỉnh (Tony Tinh), doanh nhân, Nhà sáng lập IMM Group. Đó cũng là lý do để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh tư vấn, hỗ trợ các doanh nhân, nhà đầu tư Việt Nam lấy thêm quốc tịch, thường trú, thành lập doanh nghiệp nước ngoài, và kế hoạch bảo vệ gia sản, kế thừa trong nhiều năm qua. 

Khối Thịnh Vượng Chung Commonwealth là gì?

08/10/2021
Sự thịnh vượng, hùng mạnh của Anh Quốc được thể hiện qua câu nói huyền thoại “mặt trời không bao giờ lặn trên đất Anh”, nhắc đến thời kỳ lịch sử khi nước Anh bành trướng lãnh thổ của mình trải dài trên khắp thế giới. Ngày nay, Đế quốc Anh không còn nữa, nhưng […]

Trở thành công dân Commonwealth, miễn visa đến Vương Quốc Anh

28/09/2021
Thông qua Khối Thịnh Vượng Chung - Commonwealth, công dân các nước thành viên sẽ nhận được nhiều hỗ trợ từ Anh được miễn visa đến Vương Quốc Anh. Các nhà đầu tư cũng có thể trở thành công dân của Khối Thịnh Vượng Chung thông qua các chương trình đầu tư định cư nhập tịch của các nước thành viên.

Câu chuyện về quyền lực của Passport, quyền lực của doanh nhân

08/09/2021
2 câu chuyện thực tế được chia sẻ bởi ông Trần Văn Tỉnh, Nhà sáng lập IMM Group. Một passport có quyền lực không những mang lại sự tự do, tự tại, tiện ích mà còn vô tình nâng giá trị của một doanh nhân, dù rằng đó không phải là giá trị thật của một con người có giá trị. 

Canada áp dụng Vaccine Passport và là nước đầu tiên mở cửa cho du khách Quốc tế

08/09/2021
Theo thông tin được cập nhật từ Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 7/9, những du khách đã được tiêm phòng vaccine Covid-19 đầy đủ, từ bất kỳ quốc gia nào, đều có thể nhập cảnh vào Canada.

7 lợi thế của Đảo Hoàng Tử (PEI) – Cánh cửa rộng nhất để lấy thường trú Canada diện doanh nhân

25/08/2021
Tại các bang nhỏ, các tiêu chí xét duyệt vẫn còn khá dễ dàng cho các nhà đầu tư vào Canada mong muốn cư trú. Nổi bật là Đảo Hoàng Tử với 7 lợi thế vượt trội

Tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu tăng mạnh, Việt Nam lên bản đồ vaccine

17/08/2021
Bản đồ tiêm chủng vaccine Covid-19 của thế giới đang có tốc độ phủ xanh nhanh chóng. Việt Nam cũng đang tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn dân.

Góc khuất chương trình định cư Canada diện Doanh nhân

03/08/2021
Canada cũng như các quốc gia phát triển khác đều có những chương trình nhập cư dành cho các doanh nhân tài năng trên toàn cầu đến định cư, tiếp tục đầu tư kinh doanh, phát triển năng lực và đóng góp cho đất nước của họ.

VnExpress – Động lực thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng Canada vượt Mỹ

22/07/2021
Từ một nước có khởi đầu tương đối chậm chạp, Canada giờ nằm trong nhóm có tỷ lệ tiêm chủng hàng đầu thế giới, vượt cả nước láng giềng Mỹ.

Dịch vụ Du học Định cư Canada
Chuẩn bị vững chắc cho tương lai con trẻ

09/07/2021
Ở lại Canada làm việc, sinh sống sau khi Tốt Nghiệp là ước mơ, nguyện vọng của nhiều bạn du học sinh Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó là cả 1 quá trình từ 2-4 năm, đòi hỏi sự nghiêm túc và từng bước đáp ứng các quy định.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Phục vụ bằng giá trị chân chính