Những thành phố tốt nhất để làm việc tại British Columbia, Canada

23/05/2018

Những địa điểm hàng đầu của British Columbia để xây dựng sự nghiệp là gì? Và những chỉ số vụ thể để chứng minh chúng ra sao? Dưới đây là bảng xếp hạng của trang Bcbusiness đối với với những thành phố tốt nhất để làm việc trong năm nay.

Những thành phố tốt nhất để làm việc tại British Columbia, Canada

IMM Group: Bảng khảo sát đánh giá dựa trên 7 chỉ số chính đến từ kinh tế là: thu nhập trung bình của hộ gia đình, thu nhập trung bình của hộ gia đình có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi, chi tiêu trung bình của hộ gia đình để giải trí, chi phí trung bình, tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm, tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm và tỷ lệ thất nghiệp.

 

1. Fort St. John

Xếp hạng năm 2017: 2

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 139.305 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 123.744 CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 6,502 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 26,302 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5,80%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 3,43%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 20,50%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%

 

2. Dawson Creek

Xếp hạng năm 2017: 3

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 106.440  CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 88.851  CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 5,009 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 21,666 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 7,53%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 5,17%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 20,96%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%

 

3. Squamish

Xếp hạng năm 2017: 1

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 110.838 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 92.987 CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 5.837 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 26.572 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5,37%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 8,33%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 18.66%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

 

4. Terrace

Xếp hạng năm 2017: 6

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 94.616 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 82.294 CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 4.449 CAD

Chi tiêu trung bình (15%):17.786  CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 7,92%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 0,60%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 22,46%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,60%

 

5. Prince Rupert

Xếp hạng năm 2017: 16

Thu nhập tủng bình của hộ gia đình (10%): 96.365 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 76.063 CAD

Chi tiêu trung bình hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%):  4,310 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): $ 17,658

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 8,44%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): -5,74%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 22,30%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,60%

 

6. Kelowna

Xếp hạng năm 2017: 4

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 98.260 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%) (10%): 79.928 CAD

Chi tiêu trung bình hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): $ 5,502

Chi tiêu trung bình (15%): 23.478 CAD

Cư dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 4,53%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 9,96%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 19,39%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 7,10%

 

7. Victoria

Xếp hạng năm 2017: 16

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 97.343 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 74.808 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 5,511 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 23.414 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 9,31%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 5,04%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 16,05%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%

 

8. North Vancouver

Xếp hạng năm 2017: 9

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 117.507 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 93.297 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 6.065 đô la

Chi tiêu trung bình (15%): 27.085 CAD

Cư dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5.00%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số  trong 5 năm (10%): 5,97%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,46%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

 

9. Vancouver

Xếp hạng năm 2017: 26

Thu nhập trung bình  của hộ gia đình (10%): 95.583 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 78.614 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 4.559 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 23,550 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 9,36%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 6,03%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,72%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

10. Delta

Xếp hạng năm 2017: 10

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 117.052 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 92.577 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%):  6.144 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 26,663 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 3,14%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 5,57%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,39%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

 

IMM Group (tổng hợp) | Nguồn: bcbusiness.ca

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cơ hội làm việc, trở thành thường trú nhân Canada
với chương trình định cư diện Trình độ – Kỹ năng (Skilled Worker)

18/10/2020
Canada là quốc gia có chính sách mở cửa chào đón người nhập cư. Bên cạnh các lựa chọn đầu tư định cư, khởi nghiệp; định cư Canada diện Trình độ – Kỹ năng (Skilled Worker) là chương trình dành cho người lao động nước ngoài mong muốn tìm việc làm và định cư tại Canada.

Định cư Canada diện Doanh nhân tỉnh bang và diện Khởi nghiệp
Lựa chọn nào dành cho bạn?

08/10/2020
Canada là một trong những nước phát triển và có chất lượng sống hàng đầu thế giới. Quốc gia này còn nổi tiếng có chính sách nhập cư mở cửa với nhiều chương trình thu hút các doanh nhân và nhà đầu tư. 

Khởi nghiệp tại Canada, lấy thường trú nhân với chương trình định cư Canada diện Start-up visa

14/09/2020
Định cư Canada diện Start-up visa (SUV) là lựa chọn phù hợp với những doanh nhân mong muốn sang Canada định cư để khởi nghiệp và phát triển ý tưởng kinh doanh.

British Columbia cấp hơn 430 thư mời định cư Canada

10/09/2020
British Columbia (B.C) đã mời hơn 430 ứng viên nộp hồ sơ định cư Canada trong đợt chọn hồ sơ được tổ chức vào ngày 1/9/2020. Trong đó có 6 ứng viên định cư British Columbia diện doanh nhân được gửi thư mời nhập cư. 

Ontario cấp hơn 20 thư mời định cư Canada diện doanh nhân vào cuối tháng 8/2020

09/09/2020
Từ đầu năm 2020 đến nay, chương trình định cư Canada diện doanh nhân tỉnh bang Ontario đã cấp 91 thư mời định cư Canada.

Đảo Hoàng Tử Edward cấp lượng thư mời định cư Canada cao kỷ lục

27/08/2020
Trong tháng 8, Đảo Hoàng Tử Edward (Prince Edward Island - PEI) đã cấp 305 thư mời cho các ứng viên nộp hồ sơ định cư. Đây là đợt chọn hồ sơ cao kỷ lục từ trước đến nay của tỉnh bang này. Trong đó, có các hồ sơ định cư Canada diện doanh nhân Prince Edward Island. 

Khởi nghiệp tại Canada với chương trình định cư Canada diện Start-up visa

26/08/2020
Kể từ tháng 8/2020, IMM Group cung cấp thêm chương trình định cư Canada diện Start-up visa. Chương trình dành cho những doanh nhân mong muốn sang Canada định cư để khởi nghiệp và phát triển ý tưởng kinh doanh. 

Hơn 3.000 người định cư Canada diện Trình độ – Kỹ năng được gửi thư mời nhập cư

21/08/2020
Trong tháng 8/2020, dù dịch Covid-19 chưa hoàn toàn chấm dứt, Canada vẫn tiến hành xem xét các hồ sơ trên hệ thống quản lý và tính điểm các hồ sơ định cư - Express Entry để mời các ứng viên phù hợp đến định cư Canada. Đã có hơn 3.000 ứng viên định cư Canada diện Trình độ – Kỹ năng (Skilled worker), cụ thể là diện tay nghề kinh nghiệm tại Canada (Canadian Experience Class - CEC) được gửi lời mời nhập cư. 

VNExpress – Canada đón học sinh trở lại trường từ tháng 9/2020

05/08/2020
10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ của Canada đã ban hành kế hoạch mở cửa hệ thống trường phổ thông từ tháng 9 với nhiều giải pháp phòng ngừa Covid-19. Việc học trên lớp hay trực tuyến, bắt buộc hay tùy chọn, phụ thuộc vào quy định của các tỉnh bang và vùng lãnh thổ.

Canada, nước đáng sống nhất thế giới, tại sao?

28/07/2020
Trong 5 năm gần đây, 2015-2020, Canada luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống. Đây là một trong những lý do thu hút nhiều người nhập cư lựa chọn định cư Canada. Quốc gia này hội tụ đầy đủ những ưu điểm về kinh tế, tốc độ phát triển, phúc lợi xã hội và giáo dục đảm bảo cho gia đình nhà đầu tư có một cuộc sống chất lượng.

Các câu hỏi thường gặp về chương trình định cư Canada diện doanh nhân

22/07/2020
Vào tháng 6, IMM Group đã tổ chức tọa đàm trực tuyến về chương trình đầu tư định cư Canada. Tọa đàm đã chia sẻ thông tin về hai lựa chọn phổ biến: định cư Canada diện doanh nhân Ontario và British Columbia, cập nhật việc giảm mức đầu tư của Ontario. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc của nhà đầu tư. Bài viết này tổng hợp các câu hỏi từ những nhà đầu tư tham gia tọa đàm. 

Canada chào đón lượng lớn người nhập cư theo diện Trình độ – Kỹ năng (Skilled worker) trong tháng 5

16/07/2020
Sau hai tháng liên tục giảm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng nhập cư Canada tăng đáng kể trong tháng 5. Trong đó bao gồm những người nhập cư theo diện Trình độ - Kỹ năng (Skilled worker). 

Luôn mở cửa chào đón người nhập cư, Canada là điểm đến định cư hàng đầu

10/07/2020
Canada là điểm đến định cư hàng đầu với nền kinh tế phát triển, chất lượng sống tốt, phúc lợi toàn diện cùng chính sách mở cửa chào đón người nhập cư. Giữa đại dịch Covid-19, Canada cũng ban hành nhiều gói hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp. Hơn nữa, với lựa chọn đầu tư định cư, chính quyền tỉnh bang Canada cũng đã áp dụng giảm mức đầu tư nhằm thu hút thêm nhiều người nhập cư.  

Toronto vẫn sẽ hấp dẫn người nhập cư Canada sau đại dịch cúm

01/07/2020
Dịch cúm Corona sẽ không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của Toronto, một trong những thành phố lớn nhất của Canada và đáng sống nhất thế giới. Vì vậy, thành phố này vẫn sẽ là điểm đến hàng đầu của người nhập cư Canada sau đại dịch. 

Video – Bản tin di trú IMM Group – Di trú thế giới: Mỹ, Úc, Canada, châu Âu – Những cập nhật mới nhất

24/06/2020
IMM Group đã tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tuyến để các nhà đầu tư đối thoại trực tiếp với Ban giám đốc và đối tác của IMM Group .Bản tin di trú thứ 4 là tổng hợp các ý chính gửi đến quý nhà đầu tư, những chương trình định cư Mỹ, Úc, Canada và châu Âu

Quy định về độ tuổi con phụ thuộc hồ sơ đầu tư định cư Canada

12/06/2020
Canada tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài lấy quyền định cư qua chương trình đầu tư định cư Canada. Tham gia chương trình, đương đơn cùng vợ/chồng và con DƯỚI 22 tuổi sẽ được đi cùng một bộ hồ sơ. Cụ thể, tuổi con phụ thuộc hồ sơ đầu tư định cư Canada được tính như thế nào, IMM Group sẽ làm rõ qua bài viết dưới đây. 

Video – Cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp tại Canada với chương trình định cư diện Trình độ – Kỹ năng (Skilled Worker)

25/05/2020
Video giới thiệu chương trình skilled worker dành cho đối tượng tìm kiếm công ăn việc làm phù hợp với chuyên môn và đưa gia đình sang định cư Canada.

Video – Bản tin di trú IMM Group – Định cư Canada Skilled Worker khu vực nông thôn miền Bắc

19/05/2020
Được chính thức công bố vào ngày 24/1/2019, định cư Canada diện Trình độ - Kỹ năng (Skilled Worker) là chương trình định cư dành cho diện Lao động chất lượng cao lẫn Lao động tay nghề cao có mong muốn định cư tại các vùng ngoại ô phía Bắc, ít dân cư tại Canada.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại