Những thành phố tốt nhất để làm việc tại British Columbia, Canada

23/05/2018

Những địa điểm hàng đầu của British Columbia để xây dựng sự nghiệp là gì? Và những chỉ số vụ thể để chứng minh chúng ra sao? Dưới đây là bảng xếp hạng của trang Bcbusiness đối với với những thành phố tốt nhất để làm việc trong năm nay.

Những thành phố tốt nhất để làm việc tại British Columbia, Canada

IMM Group: Bảng khảo sát đánh giá dựa trên 7 chỉ số chính đến từ kinh tế là: thu nhập trung bình của hộ gia đình, thu nhập trung bình của hộ gia đình có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi, chi tiêu trung bình của hộ gia đình để giải trí, chi phí trung bình, tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm, tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm và tỷ lệ thất nghiệp.

 

1. Fort St. John

Xếp hạng năm 2017: 2

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 139.305 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 123.744 CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 6,502 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 26,302 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5,80%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 3,43%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 20,50%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%

 

2. Dawson Creek

Xếp hạng năm 2017: 3

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 106.440  CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 88.851  CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 5,009 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 21,666 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 7,53%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 5,17%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 20,96%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%

 

3. Squamish

Xếp hạng năm 2017: 1

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 110.838 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 92.987 CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 5.837 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 26.572 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5,37%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 8,33%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 18.66%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

 

4. Terrace

Xếp hạng năm 2017: 6

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 94.616 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 82.294 CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 4.449 CAD

Chi tiêu trung bình (15%):17.786  CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 7,92%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 0,60%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 22,46%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,60%

 

5. Prince Rupert

Xếp hạng năm 2017: 16

Thu nhập tủng bình của hộ gia đình (10%): 96.365 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 76.063 CAD

Chi tiêu trung bình hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%):  4,310 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): $ 17,658

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 8,44%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): -5,74%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 22,30%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,60%

 

6. Kelowna

Xếp hạng năm 2017: 4

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 98.260 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%) (10%): 79.928 CAD

Chi tiêu trung bình hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): $ 5,502

Chi tiêu trung bình (15%): 23.478 CAD

Cư dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 4,53%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 9,96%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 19,39%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 7,10%

 

7. Victoria

Xếp hạng năm 2017: 16

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 97.343 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 74.808 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 5,511 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 23.414 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 9,31%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 5,04%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 16,05%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%

 

8. North Vancouver

Xếp hạng năm 2017: 9

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 117.507 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 93.297 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 6.065 đô la

Chi tiêu trung bình (15%): 27.085 CAD

Cư dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5.00%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số  trong 5 năm (10%): 5,97%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,46%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

 

9. Vancouver

Xếp hạng năm 2017: 26

Thu nhập trung bình  của hộ gia đình (10%): 95.583 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 78.614 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 4.559 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 23,550 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 9,36%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 6,03%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,72%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

10. Delta

Xếp hạng năm 2017: 10

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 117.052 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 92.577 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%):  6.144 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 26,663 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 3,14%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 5,57%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,39%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

 

IMM Group (tổng hợp) | Nguồn: bcbusiness.ca

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Video – Cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp tại Canada với chương trình định cư diện Trình độ – Kỹ năng (Skilled Worker)

25/05/2020
Video giới thiệu chương trình skilled worker dành cho đối tượng tìm kiếm công ăn việc làm phù hợp với chuyên môn và đưa gia đình sang định cư Canada.

Video – Bản tin di trú IMM Group – Định cư Canada Skilled Worker khu vực nông thôn miền Bắc

19/05/2020
Được chính thức công bố vào ngày 24/1/2019, định cư Canada diện Trình độ - Kỹ năng (Skilled Worker) là chương trình định cư dành cho diện Lao động chất lượng cao lẫn Lao động tay nghề cao có mong muốn định cư tại các vùng ngoại ô phía Bắc, ít dân cư tại Canada.

Cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp tại Canada với chương trình định cư diện Trình độ – Kỹ năng (Skilled Worker)

12/05/2020
IMM Group cập nhật chương trình mới của chính phủ Canada theo diện Trình độ - Kỹ năng (Skilled Worker), chính thức từ 2019. Chương trình dành cho đối tượng mong muốn tìm kiếm công ăn việc làm phù hợp với chuyên môn của mình và đưa gia đình sang định cư Canada.

Chính phủ Canada giảm mức tiền đầu tư,
cơ hội lấy thêm quốc tịch Canada

11/05/2020
Có chất lượng sống tốt nhất toàn cầu theo bảng xếp hạng mới nhất năm nay với chế độ phúc lợi toàn vẹn, Canada luôn nằm trong top những quốc gia thu hút nhiều người nhập cư nhất thế giới. Từ năm 2019, Canada đã áp dụng thêm nhiều chính sách mở cửa để thu hút người nhập cư. Hiện nay, ngay giữa thời điểm khó khăn vì đại dịch cúm Corona, Canada vẫn áp dụng nhiều biện pháp để hỗ trợ người nhập cư tốt nhất. 

Canada là quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới

28/04/2020
Với những chính sách chăm lo toàn diện cho cuộc sống của người dân, Canada được đánh giá là quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng mới nhất, năm 2020. 

Giữa đại dịch Covid-19, Canada vẫn chứng tỏ là quốc gia hàng đầu cho người nhập cư

20/04/2020
Có chất lượng sống tốt nhất toàn cầu với chế độ phúc lợi toàn vẹn, Canada luôn nằm trong top những quốc gia thu hút nhiều người nhập cư nhất thế giới. Với những nỗ lực hỗ trợ người nhập cư Canada giữa dịch cúm Corona, “xứ sở lá phong” càng khẳng định vị thế là điểm đến định cư hàng đầu.  

Canada mở rộng gói cứu trợ cho cả những người không phải công dân Canada giữa đại dịch cúm

03/04/2020
Canada mở rộng gói cứu trợ khẩn cấp giữa đại dịch Covid-19 đến cả những đối tượng không phải công dân Canada. IMM Group: Chính phủ Canada mở rộng gói cứu trợ khẩn cấp đến những đối tượng không phải là công dân Canada bao gồm sinh viên quốc tế. Nếu đủ điều kiện, mỗi […]

Tổng hợp các chương trình đầu tư lấy quyền tạm trú, thường trú và quốc tịch toàn cầu

03/04/2020
Lấy thêm quyền tạm trú, thường trú và quốc tịch nước ngoài để được tự do đi lại giữa nhiều quốc gia, cho gia đình cuộc sống ổn định ở các đất nước phát triển là mong muốn của nhiều nhà đầu tư. Có nhiều chương trình đầu tư lấy quyền tạm trú, thường trú hoặc quốc tịch nước ngoài để nhà đầu tư lựa chọn tùy theo khả năng và nhu cầu.

Phúc lợi xã hội Canada – người nghèo khó chết!

03/04/2020
Canada - Đất nước rộng lớn, trong xanh, yên bình, kinh tế ổn định, giáo dục hàng đầu và phúc lợi an sinh trọn vẹn luôn thu hút người nhập cư tài năng trên toàn thế giới. 

Lộ trình lấy quốc tịch Canada bằng con đường đầu tư diện doanh nhân

27/03/2020
Năm 2020, Canada là cái tên đứng đầu danh sách các quốc gia có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới. Vì vậy, lấy quốc tịch, hưởng quyền công dân Canada là mong muốn của nhiều nhà đầu tư. Canada tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài lấy quốc tịch qua chương trình đầu tư định cư. Sau khoảng 12-24 tháng thụ lý hồ sơ, đương đơn sẽ có quyền cư trú hoặc thường trú. Sau khi thỏa các điều kiện, có thể nộp hồ sơ xin quốc tịch Canada.

Giữ lại quyền làm chủ hay Cơ hội dưới hình hài đại dịch

23/03/2020
Chính phủ Mỹ và Châu Âu đã bắt đầu đặt chính sách khuyến khích đầu tư định cư lên bàn thảo luận như phương cách để khôi phục kinh tế giữa đại dịch COVID-19.

Tuổi Trẻ Online – Đầu tư định cư Canada có những lựa chọn nào?

17/03/2020
Chương trình đầu tư định cư Canada với mức đầu tư từ 2,6 tỷ đồng, thời gian thụ lý nhanh nhất từ 8 tháng là sự lựa chọn được các nhà đầu tư và gia đình quan tâm.

Từ 2,6 tỷ đồng thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp: Lấy thường trú nhân Canada cho cả gia đình

13/03/2020
Không khí trong lành, kinh tế ổn định và phúc lợi an sinh cực tốt, đầu tư định cư Canada là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư trên thế giới.

Video – Lấy thêm quốc tịch và thường trú Mỹ, Úc, Canada, châu Âu: Gia sản đặc biệt cha mẹ dành cho con

21/01/2020
Các nước phát triển như Mỹ, Úc, Canada hay châu Âu có nhiều chương trình thu hút người giàu có, thành đạt. Khi trở thành công dân của họ theo các diện đầu tư hoặc đóng góp tài chính cho chính phủ. Đổi lại, nhà đầu tư sẽ có thêm quốc tịch hoặc thường trú nước đó đồng thời vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.

1/5 nhà ở Canada được mua bởi những người nhập cư

22/10/2019
Theo khảo sát của Royal Lepage, người nước ngoài định cư Canada góp phần đáng kể vào thị trường bất động sản. Có đến 1/5 nhà ở Canada được mua bởi những người nhập cư. 

Không khí sạch – nhu cầu cấp thiết

09/10/2019
Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đang trở thành tâm điểm bàn luận của nhiều người dân thành thị. Thực ra, chất lượng không khí hiện là vấn nạn toàn cầu. Liên hiệp quốc đã phát động Chiến dịch Không khí sạch cho Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu năm nay.

British Columbia bổ sung thêm nhiều cộng đồng thu hút doanh nhân nhập cư

09/10/2019
Năm 2019, British Columbia (B.C) đã ban hành chương trình định cư Canada bang British Columbia diện doanh nhân mới. Vào đầu tháng 10, tỉnh bang này đã bổ sung thêm nhiều lựa chọn vào danh sách những cộng đồng của tỉnh bang đủ điều kiện thu hút doanh nhân nhập cư. 

Có đến 3/10 thành phố đáng sống nhất thế giới ở Canada

02/10/2019
Theo Global Liveability Index, có 3 thành phố của Canada thuộc top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Chất lượng cuộc sống cũng chính là yếu tố thu hút nhiều người định cư Canada. 

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại