16/09/2021

Người nhập cư Mỹ bắt buộc phải tiêm vaccine Covid-19 trước khi kiểm tra y tế nhập cư

Ngày 14/09/2021, Sở Di trú Mỹ thông báo: những người nộp hồ sơ khám sức khỏe nhập cư phải tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ, trước khi bác sĩ dân sự hoàn thành việc kiểm tra và ký vào Mẫu I-693, Hồ sơ khám sức khỏe và tiêm chủng. 

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Phục vụ bằng giá trị chân chính